Bcon
B-con

Økonomitjenester

Vi leverer de fleste tjenester innenfor det økonomiske og administrative området. Vi tilbyr konsulenter med høy kompetanse og som har vilje og evne til praktisk gjennomføring. Vi utfører blant annet:

Finansiell rapportering og regnskapsbistand (herunder IFRS, USGAAP og NGAAP)

Rådgivning og bistand knyttet til økonomiprosesser

Økonomistyring og intern kontroll

Årsoppgjør og transaksjonsarbeid

Business case og prosesser knyttet til Outsourcing Services av økonomi- og  regnskapsfunksjoner

Finansielle due diligence

Verdivurderinger av selskap ved bruk av anerkjente metoder og verktøy

Hele vår bedrift er fokuserte på å møte våre kunders samlede behov innen forretningsrådgivning.

 

Kontakt oss

BCON Services AS

Besøksadresse:
Grensen 15, 0159 Oslo
Postadresse:
PB 672 Skøyen, 0214 Oslo
E-post:
post@b-con.no / post@cubetech.no
Telefon: 2220 6666

Bcon