Bcon
B-con

Produkter

BCON-CubeTech leverer Microsoft løsninger og produkter utviklet på Microsoft systemplatform:

1. Business Intelligence og Datavarehusløsning – Virksomhetsstyring og rapporteringsløsning

2. Kontoavstemmingsløsning – ARA – Accountant Reconcilation Assistant

3. Ny løsning kommer! 
Konsolideringsløsning – ConsoTech FRC – Financial Reporting & Consolidation Software

CubeTech leverer Business Intelligence (BI) løsninger basert på Microsoft plattform til de fleste bransjer. Vi har utviklet egne løsninger for blant annet eiendomsselskap, forsikring, shipping, regnskapskontor, outsourcingselskap og finansselskap til markeder over hele Norden. Våre løsninger er på Microsoft SQL Server utviklet basert på solid programvareverktøy og best praksis.  Våre løsninger forholder seg til Microsoft sin teknologi som vi skreddersyr til din virksomhet. Dette innebærer mindre sårbarhet for kunden som oppnår å få en Microsoft løsning som kan vedlikeholdes av alle Microsoft Business Intelligence kyndige.

CubeTech leverer kontoavstemmingsløsning som avstemmer alle hovedbokskonti om ønskelig. Avstemmer mot innleste data og tilknyttede system. Man oppnår best praksis i selskapets/konsernets avstemmingsrutiner.

CubeTech leverer konsernkonsolideringsløsning som håndterer store, mellomstore og små konsern.

Business Intelligence og Datavarehus  (CubeTech BI)

CubeTech er integrert med Microsoft's Business Intelligence teknologien i SQL Server 2005/2008 for å samle, koordinere og konsolidere data fra bedriftens ulike systemer og for således å rapportere bearbeidet informasjon til beslutningstakere i bedriften ved hjelp av Microsoft Reporting Services, Excel, Office PerformancePoint Server 2007, evt. OLAP kube, analyse, dashboard, scorecard og rapporteringsverktøy.

Standard rapporter, dynamiske rapporter og KPI’er kan utvikles etter bedriftens behov.

Ta kontakt med oss for produktark eller demonstrasjon av løsninger.

Konsolideringsløsning (ConsoTech FRC)

Ny løsning kommer! Prebygget konsolideringsløsning for Microsoft plattformen (ferdig til bruk) for konsolidering av selskapsregnskap. Løsningen  består av de mest effektive prosesser for konsolidering av konsernselskaper med flere hierarkier av eierskap, flere valutaer og flere typer av eierforhold, for eksempel datterselskaper, fellesforetak (joint ventures) og tilknyttede selskaper.

Kontoavstemmingsløsning (CubeTech ARA)

CubeTech ARA - Account Reconciliation Assistant er et raskt og effektivt avstemmingsprogram for bruk til automatisk avstemming, spesifisering, dokumenteringog analyse av alle regnskapskonti (balansekonti, resultatkonti, intercompany konti og mot separate undersystemsom anleggsregistre og annet).

Kontakt oss

BCON Services AS

Besøksadresse:
Grensen 15, 0159 Oslo
Postadresse:
PB 672 Skøyen, 0214 Oslo
E-post:
post@b-con.no / post@cubetech.no
Telefon: 2220 6666

Bcon