Bcon
B-con

Noen leveranser

Litt om nylig leveranse av BI løsning:  

Norgani Hotels AS http://www.norgani.no har nettopp satt i produksjon Business Intelligence løsning levert av oss som dekker konsernets behov for rapportering av styringsdata etter de krav konsernet har ønsket.  

Hotelleiendomskonsernet Norgani Hotels AS velger Business Intelligence (BI) løsning fra BCON CubeTech. Konsernet Norgani Hotels AS, med en portefølje på 73 hoteller i Norden, er det største hotelleiendomskonsernet i Norden og en av de største eiendomsinvestorene i Europa. Norgani Hotels har blant annet vektlagt løsningens dynamiske karakter og muligheter for spesialtilpasninger som dekker bransje og selskaps behov.   

Løsningen inkluderer blant annet muligheten for å motta og analysere data og resultater fra alle hotellene i porteføljen via interne og eksterne innrapporteringsskjema. Tidsmessig og kvalitetsmessig innrapportering av økonomiske data hensyntas av løsningen. Alle juridiske kontrakter, belegningsprosent, leiebeløp med videre kan følges opp via løsningen, samt avstemmes med regnskapstallene.  

Vår samlede kompetanse basert på BCON som totalleverandør innen økonomi, regnskap, IT, prosesser, rådgivning og prosjektstyring har vært viktig for Norgani. Leveransen fra BCON CubeTech er gunstig prismessig og dekker Norganis behov på en meget brukervennlig måte. Norgani ønsket en Microsoft basert løsning med alle de fordeler dette innebærer.

Omtale av kundecase Norgani i temaavisen Business Intelligence

Kontakt oss

BCON Services AS

Besøksadresse:
Grensen 15, 0159 Oslo
Postadresse:
PB 672 Skøyen, 0214 Oslo
E-post:
post@b-con.no / post@cubetech.no
Telefon: 2220 6666

Bcon