Bcon
B-con

Kontoavstemming

ARA - Account Reconciliation Assistant

  • Avstemmer
  • Spesifiserer
  • Dokumenterer
  • Analyserer

ARA er et raskt og effektivt avstemmingsprogram for bruk til automatisk avstemming av alle regnskapskonti (balansekonti, resultatkonti, intercompanykonti).

ARA avstemmer mot tilknyttede system. Spesiell stor gevinst oppnås for store selskaper, de som avstemmer flere selskaper som konsern og regnskapsbyråer eller selskaper som bruker mye tid på periodevis avstemminger.

Automatiseringen sparer inn storparten av det manuelle arbeidet ved avstemminger månedlig, kvartalsvis og årlig slik at man sparer vesentlige ressurser, tid og kostnader. Produktet kan enkelt tas i bruk uavhengig av hvilket regnskapssystem (ERP-system) som benyttes av selskapet.

Ta kontakt med oss for produktark, referanser eller demonstrasjon av løsning!

Kontakt oss

BCON Services AS

Besøksadresse:
Grensen 15, 0159 Oslo
Postadresse:
PB 672 Skøyen, 0214 Oslo
E-post:
post@b-con.no / post@cubetech.no
Telefon: 2220 6666

Bcon