Bcon
B-con

Konsolidering

Prebygget løsning (ferdig til bruk) for konsolidering av selskapsregnskap som består av de mest effektive prosesser for konsolidering av konsernselskaper med flere hierarkier av eierskap, flere valutaer og flere typer av eierforhold, for eksempel datterselskaper, fellesforetak (joint ventures) og tilknyttede selskaper.

 Løsningens viktigste funksjonene er:

  • Uttrekk og omforming av regnskapsdata fra flere kilder, inkludert ERP, Excel og egne bedriftsspesifikke applikasjoner. Systemet er enkelt konfigurerbart for uttrekk og omforming av data (ETL)
  • ”Mapping” rammeverk for å standardisere kontooppsett og definisjoner muliggjør ryddig konsolidering
  • Konsolidering av regnskapskontoene ved hjelp av eierskap (aksjebeholdning) og valuta
  • Avsetnings- og elimineringsføringer eller enheter med motpart, som er generert fra motpart definisjoner i regnskapsdata. Online brukergrensesnitt for manuell motregning for tilfeller når motparten detaljer ikke er oppgitt i regnskapsdata
  • Rapporter med konsoliderte oppsett i henhold til regnskapsstandarder - rapportformatene kan enkelt konfigureres for å dekke spesielle behov for gruppen av selskaper
  • Journalrapporter for konsernposteringer/elimineringer for de konsoliderte kontoer
  • Overføring av konsernposteringer/elimineringer til neste år der det kreves

 

Ta kontakt for å få tilsendt vårt produktark !

Kontakt oss

BCON Services AS

Besøksadresse:
Grensen 15, 0159 Oslo
Postadresse:
PB 672 Skøyen, 0214 Oslo
E-post:
post@b-con.no / post@cubetech.no
Telefon: 2220 6666

Bcon