Bcon
B-con

Ekstra ressurs og bistand i årsoppgjøret?

 

Vi har flere statsautoriserte revisorer med mange års erfaring som kan bistå blant annet med IFRS, NGGAP, skatt og gjennomføring av årsoppgjøret. Vi kan hjelpe med ressurser og løsninger knyttet til økonomifunksjonen. Innleie av CFO, økonomisjef, controller og konsernregnskapssjef. Vi finner den rette konsulenten for din bedrift. 


Behov for uavhengig verdsettelse ved oppkjøp, fusjoner og fisjoner?

Vi har også flere års erfaring fra leveranser av uavhengige verdsettelser av selskap i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og fisjoner ved hjelp av anerkjente verktøy og metoder. Verktøyet er alltid oppdatert med gjeldende regelverk og annen nyttig grunnlagsmateriale. Det er mulig å kalkulere verdier ut fra ulike metoder og innfallsvinkler som støtte for verdivurderinger. Dere får oversiktlige rapporter som synliggjør de bakenforliggende beregningene og forutsetningene. Verdsettlesene utføres av finansanalytikere og/eller statsautoriserte revisorer hos oss. Vi er meget konkurransedyktige på pris og kvalitet for slike leveranser noe vi kan vise til ved at vi blir gjenvalgt når det er behov for nye verdsettelser fra selskap og konsern.


Vi bistår din bedrift med utvikling, effektivisering og kunnskap! 

Ta kontakt for uforpliktende samtale!

Kontakt oss

BCON Services AS

Besøksadresse:
Grensen 15, 0159 Oslo
Postadresse:
PB 672 Skøyen, 0214 Oslo
E-post:
post@b-con.no / post@cubetech.no
Telefon: 2220 6666

Bcon