Bcon
B-con

BCON Management Consultants & Corporate Finance

Rådgivning og tjenester

Våre konsulenter er oppdatert på og hjelper til med blant annet:

 • Prosjekt- og prosessarbeid, automatisering av manuelle prosesser og løsningsarkitektur
 • Sourcingsprosesser ved sentralisering, etablering av shared service center, outsourcing eller insourcing
 • Regnskapsbistand, IFRS, NGAAP, konsolidering, børs, prospekter, M&A, skatt, mva og due diligence
 • Verdsettelser av bedrifter ved hjelp av anerkjente verktøy og metoder

Vi har verktøy og arbeidsmetoder for endringer i prosesser som raskt kan iverksettes hos våre kunder. Mange arbeidstimer kan frigjøres til andre arbeidsoppgaver ved automatisering. 

Management for Hire

Kortsiktig eller langsiktig innleie av kompetanse etter behov innen fagfeltene:

 • Økonomiprosesser
 • Regnskapsprosesser
 • Regnskap/IFRS/Årsoppgjør
 • Analyse
 • Administrasjon
 • Engineering
 • HMS
 • IT
 • Datavarehus
 • Business Intelligence
 • Prosjektstyring

Controller, Regnskapssjef, CFO, Økonomisjef, Konsernregnskapssjef, IT-løsningsarkitekt, HMS/Sikkerhetsansvarlig, Prosjektleder, er stillinger og arbeidsoppgaver vi blant annet kan dekke.

Ta kontakt med oss dersom du har behov for bistand og innleie av en konsulent!

Kontakt Ragnar Bryne, tlf 4160 9779 eller benytt kontaktsskjema!  

 

Kontakt oss

BCON Services AS

Besøksadresse:
Grensen 15, 0159 Oslo
Postadresse:
PB 672 Skøyen, 0214 Oslo
E-post:
post@b-con.no / post@cubetech.no
Telefon: 2220 6666

Bcon